Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel.:12-427-81-70, 12-427-81-71, 12-427-82-40, 12-427-82-41